Projektai

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama Mokinių vasaros poilsio programa 2023 m.

Bendrija PAGAVA siekdama vasaros atostogų metu užimti kuo daugiau vaikų, skatinti jų aktyvumą, kaip ir kasmet organizuoja tęstinį kurčiųjų vaikų

Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas 2023 m. projektas „Pagaviukas: kurčiųjų piliečių ugdymas “

Projekto tikslas – šviesti ir informuoti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunimą apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką,

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Būkime sveiki “ 2023 m.

Projekto tikslas – stiprinti klausos negalią turinčių vaikų ir jaunuolių fizinę sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto uždaviniai: 1.

„Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2023-2024 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2023-2024 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Bendrijos PAGAVA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2023 m. „Kurčio vaiko šeima“

Tai tęstinis projektas, kurio tikslas kokybiškai atstovauti kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų šeimos nariams teikiant į šeimą

Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos Vilniaus rajono gyventojams 2023 m.

Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslauga nuo 2023 m. sausio 1 d.  šią paslaugą gali

Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos Vilniaus miesto gyventojams 2023 m.

Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslauga nuo 2023 m. sausio 1 d.  šią

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2023 metais“ konkurso finansuotas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – Skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektas „Dėl kurčių vaikų ateities“

Projekto tikslas – padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui, kuriame būtų užtikrinamas kokybiškas

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Kultūros rėmimo programų projektas „Teatro renginiai kurtiesiems“ 2022 m.

Projekto tikslas – skatinti Vilniaus m. kurčius ir neprigirdinčius vaikus, jaunuolius ir jų šeimos narius lankytis kultūros renginiuose, sudaryti sąlygas

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama Mokinių vasaros poilsio programa 2022 m.

Bendrija PAGAVA, 2022 m. siekdama vasaros atostogų metu užimti kuo daugiau vaikų, skatinti jų aktyvumą, kaip ir

Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“ 2022 m.

2022 metas įgyvendinamo projekto tikslas – šviesti ir informuoti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunimą bei jų šeimos

„Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2022 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2022 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“. Projekto

Vilniaus rajono savivaldybės finansuojama Mokinių vasaros poilsio programa 2022 m.

Projekto tikslas - 2022 metų vasaros atostogų metu užimti kuo daugiau Vilniaus rajono kurčių ir neprigirdinčių vaikų, skatinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2022–2023 metais“ konkurso finansuotas projektas „Kurčio vaiko šeima“.

Projekto tikslas - Skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę,

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2022 m. „Kurčio vaiko šeima“

Tęstinis projektas, kurio įgyvendinimo laikotarpiu bendrija PAGAVA didins negalią turinčių vaikų bei suaugusiųjų savarankiškumą ir lygiateisiškumą produktyviai atstovaujant

Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metais finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kurčias vaikas ir jo šeima“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka neįgaliesiems bei jų šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, bus teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos. Projekto tikslas –

Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas „Kurčio vaiko šeima 2022“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka neįgaliesiems bei jų šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, bus teikiamos paslaugos: individuali pagalba neįgaliesiems, nuolatinis informavimas ir

“Pandemijos akivaizdoje tampame stipresni” 2021 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. konkurso „Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid-19 pandemijos metu priemonė“ 

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0008

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA  kartu su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru nuo 2018 m.

„Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“ 2021 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų 2021 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Tampame stipresni dėl

„Savanorystės vertė davėjui ir gavėjui“ 2021 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2021 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Savanorystės

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2021 m. „Kurčio vaiko šeima“

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrija PAGAVA sieks didinti klausos negalią turinčių vaikų bei suaugusiųjų savarankiškumą ir

2021 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kurčio vaiko šeima 2021“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka neįgaliesiems bei jų šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos. Bendrija vaikams ir

Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas „Kurčio vaiko šeima 2021“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, nuolatinis ryšių palaikymas su šeimos

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Teatro renginiai kurtiems vaikams“ 2021 m.

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį, skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių įsitraukimą į kultūrinius renginius

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Kultūros rėmimo programų projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“ 2021 m.

Projekto tikslas - plėsti Vilniaus m. kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų, jaunuolių bei jų šeimos narių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką

Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Projektu „Pasaulis kurčiųjų vaikų akimis“ siekiame ugdyti kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių ir jų brolių/seserų kūrybinį potencialą ir

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas - gerinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, padėtį visoje Lietuvoje, mažinti socialinę atskirtį ir didinti

2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas “Kurčio vaiko šeima”

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams, kurčiųjų

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2020 m. “Kurčio vaiko šeima”

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrija PAGAVA sieks mažinti socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant

Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas “Kurčio vaiko šeima 2020”

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, nuolatinis ryšių palaikymas su šeimos

LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ skirtas tęsti 2017, 2018, 2019 m. pradėtas veiklas, suteikti daugiau žinių kurtiesiems ir neprigirdintiems

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Projekto tikslas – paskatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus iš visos Lietuvos meninį - kultūrinį aktyvumą, sudarant

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas “Kurčio vaiko šeima”

Projekto tikslas - gerinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, padėtį visoje Lietuvoje, mažinti socialinę atskirtį ir didinti

Vilniaus m. savivaldybės finansuojamas Kultūros rėmimo programų projektas “Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2020”

Projekto tikslas - plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų, jaunuolių bei jų šeimos narių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2019 m.

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrija PAGAVA sieks mažinti socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jų šeimų socialinė reabilitacija Vilniaus mieste

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, dienos užimtumo paslaugos, kurčiųjų socialinių

Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas projektas Pagalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems vaikams bei jų šeimoms Vilniaus rajone

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, emocinė pagalba šeimos nariams, nuolatinis

LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ skirtas tęsti 2017 ir 2018 m. pradėtas veiklas, suteikti daugiau žinių kurtiesiems ir

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Projekto tikslas – paskatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus iš visos Lietuvos meninį - kultūrinį aktyvumą, sudarant

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2019“

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį, skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių dalyvavimą

Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“

Projektas skirtas supažindinti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunuolius bei jų šeimos narius su Lietuvos kariuomenės istorija, jos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas - skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, socialinę šeimos narių

Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo programos finansuojamas projektas „Mes galim“

2018 m. projekto tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsitraukimą į aktyvias visuomenines veiklas, ugdant jų savimonę,

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2018 m.

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA atstovauja kurčius ir neprigirdinčius

2018 m. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2018 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų

2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2018 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Norime būti sveiki “

Projekto tikslas - įtraukiant į aktyvaus laisvalaikio veiklas, stiprinti klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir šeimos narių sveikatą,

LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ skirtas tęsti 2017 m. pradėtas veiklas, suteikti daugiau žinių kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Bendrija PAGAVA įgyvendindama projektą „Pasaulis kurčių vaikų akimis“, organizuoja tęstinius amatų ir dailės užsiėmimus kurtiems ir neprigirdintiems vaikams

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2018“

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių

Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo programos projektas „Mes galim“

Projekto tikslas - didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsitraukimą į aktyvias visuomenines veiklas, ugdant jų savimonę, savarankiškumą, verslumą.

Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Projektu „Pasaulis kurčiųjų vaikų akimis“ siekiame ugdyti kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių ir jų brolių/seserų etninę kultūrą,

Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“

Projekto tikslas - plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Projekto tikslas - skatinti kurčiųjų ir neprigirdinčių moksleivių sveikos gyvensenos įpročių ugdymą, fizinį aktyvumą ir aktyvų dalyvavimą popamokiniuose

Vilniaus m. savivaldybės finansuojamas projektas „ Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“

Bendrija PAGAVA įgyvendinamo projekto „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“ tikslas - plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, socialinę šeimos narių

Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Vasaros atostogų metu saugiai užimti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimose augantiems, delinkventiniu elgesiu pasižymintiems

Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos projektas „Pagaviukas“

Projekto tikslas - vasaros atostogų metu saugiai užimti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimose augantiems,

Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo programos projektas „Mes galim“

Projekto tikslas - didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsitraukimą į aktyvias visuomenines veiklas, ugdant jų savimonę, savarankiškumą, verslumą.

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Norime būti sveiki“

  Projekto tikslas - stiprinti klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimos narių sveikatą, vykdant alkoholio, tabako ir

LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Kurtiems jaunuoliams aktualu dalyvauti bendrose tarptautinėse veiklose, perimti bendraamžių iš kitų šalių patirtį, drauge mokytis naujų įgūdžių. Projektas

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2017“

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį ir suvokimą, ugdant meninius gebėjimus ir

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Bendrija PAGAVA įgyvendindama projektą „Pasaulis kurčių vaikų akimis“, vasaros atostogų metu organizuoja meninę edukacinę stovyklą kurtiesiems ir neprigirdintiems

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2017 m. finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA atstovauja kurčius ir neprigirdinčius

2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2017 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų

2017 m. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2017 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, socialinę šeimos narių

LR Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“

Projekto tikslas - šviesti ir informuoti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunimą bei jų šeimos narius apie Lietuvos

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Kurčiųjų šeimos sako kvaišalams NE“

Projekto tikslas – klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimų sveikatos stiprinimas, alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Norime būti sveiki“

Projekto tikslas - stiprinti atsakingą klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimų požiūrį į sveikatos problemas vykdant

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro finansuojamas projektas „Norime būti sveiki“

Tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunuolių ir jų šeimos narių įsitraukimą į aktyvią fizinę veiklą,

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „MES GALIM“

Bendrija PAGAVA įgyvendina jaunimo programos projektą „MES GALIM“, kurio tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsitraukimą į

LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas vystomo bendradarbiavimo projektas „KURČIŲ VAIKŲ ATSKIRTIES MAŽINIMAS“

Projektas skirtas stiprinti kurčiųjų ir neprigirdinčių jaunuolių iš Ukrainos ir Lietuvos pilietiškumą ir puoselėti kultūrinį paveldą, pasitelkiant tautinių

Vyksta muzikos terapijos užsiėmimai

Bendrija PAGAVA įgyvendindama Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono sav. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, organizuoja muzikos terapijos

Vyksta gestų kalbos pamokėlės

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą vyksta gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems bei

EEE Finansinio Mechanizmo NVO Programos Lietuvoje Dvišalių santykių fondo finansuojamas projektas

Dvišalių santykių vystymo iniciatyva skirta artimiau susipažinti su pagalba ir paslaugomis, teikiamomis kurtiesiems ir papildomų specialiųjų poreikių turintiems

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Šokis jungia mus“

Bendrija PAGAVA, įgyvendindama projektą „Šokis jungia mus“, bendradarbiauja su partneriais iš Ukrainos Lvovo kurčiųjų mokyklos. Pagrindinis projekto tikslas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2016 m. 

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA atstovauja kurčius ir

2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, bendradarbiaudama su Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija, nuo 2016

Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo projektas „PAGAVIUKAS“ 2015 m.

„PAGAVIUKAS“ – tai 10-16 metų kurčių vaikų ir jų girdinčių brolių bei seserų aktyvaus vasaros poilsio edukacinė stovykla,

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Norime

Projekto tikslas – klausos sutrikimą turinčių vaikų,  jaunimo ir jų šeimų sveikatos stiprinimas, vykdant alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama Vaikų vasaros poilsio programa „Pagaviukas“ 2015 m.

2015 m. bendrija PAGAVA įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą Vaikų vasaros poilsio programą „Pagaviukas“. Kurtieji vaikai ir jaunuoliai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“ 2015 m.

Projekto tikslas - skatinti šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą ir vykdant švietėjišką

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų jaunimo teatras“ 2015 m.

Projekto tikslas – per teatro veiklą plėsti kurčiųjų kultūrinį akiratį, supažindinti girdinčiuosius su kurčiųjų pasauliu, laužyti stereotipus ir

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2015 m.

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA siekia atstovauti kurčius

Turistinis žygis plaustais Merkio upe

Karštą ir saulėtą vasaros savaitgalį, rugpjūčio 15-16 d. vyko bendrijos PAGAVA organizuotas turistinis žygis plaustais Merkio upe. Kelionė

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio…“ 2015

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio

Apsilankymas knygų mugėje

Š. m. vasario 20 d. nedidelė bendrijos PAGAVA narių grupė lankėsi 16-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, kurios tema

Mokymai tėvams, auginantiems kurčius vaikus iš Vilniaus rajono

Š. m. gruodžio 13 d., įgyvendinant 2014 m. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą Vilniaus rajone, buvo suorganizuoti paskutinieji

Jaunimo mokymai „Efektyvus šeimos atstovavimas“

Bendrija PAGAVA yra savanoriška tėvų organizacija, kurios darbą turi perimti jauni žmonės. Tam, kad jų darbas būtų efektyvus,

Minske atidaryta nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Lapkričio 17 d. įvyko parodos „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ atidarymas Minske, Tautų draugystės rūmuose. Parodos atidaryme dalyvavo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalinai finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą ir vykdant švietėjišką

LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas “Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Projekto „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ rezultatai Projektas sudarė sąlygas LT ir BY kurtiems vaikams ir jaunimui įgyti naujos

Įgyvendinamas projektas MENAS+SVEIKATA

Atidaryta nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ Spalio 18 d. LR Seime, III rūmuose buvo atidaryta Lietuvos ir

Apskritojo stalo diskusija dėl pirminės pagalbos šeimai, diagnozavus vaikui klausos sutrikimą

Pirminės kompleksinės pagalbos šeimai, diagnozavus vaikui klausos sutrikimą,  užtikrinimas Lietuvoje tapo labai aktualus nuo 2014 m. sausio 1

Apskritojo stalo diskusija dėl pirminės pagalbos šeimai, diagnozavus vaikui klausos sutrikimą

Pirminės kompleksinės pagalbos šeimai, diagnozavus vaikui klausos sutrikimą,  užtikrinimas Lietuvoje tapo labai aktualus nuo 2014 m. sausio 1